سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
ای هشام! خداوند، پیامبران و فرستادگان خود را به سوی بندگانش بر نینگیخته، جز برای آنکه از او (معرفت) فراگیرند، پس هر که نیکتر رو آورد، معرفت بیشتری برد . [امام کاظم علیه السلام]
کل بازدیدها:----106463---
بازدید امروز: ----6-----
بازدید دیروز: ----13-----
مدیریت صنعتی

 

نویسنده: زکریا بها
شنبه 86/3/26 ساعت 2:58 صبح

آموزه های اخلاقی پیامبر(ص) بسیار جامع و کامل هستند
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت تعمق در رفتار پیامبر(ص)، اظهار داشت: آموزهای اخلاقی پیامبر گرامی اسلام(ص)، جامع و کامل بوده و به زمان خاصی محدود نمی شوند، از میان این ویژگیها فروتنی و تواضع حضرت در برخورد با دیگران بسیار چشمگیر است.

حجت الاسلام احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در رابطه با اخلاق پیامبر گرامی اسلام نباید تنها به بیان ویژگی های خاصی اکتفا کرد چرا که آن حضرت تمام صفات را در خود داشته اند، اما در این میان یکی از ویژگی های بارز و قابل بحث در وجود ایشان، فروتنی و تواضع در برابر خلق خدا است .

وی با اشاره به اهمیت فروتنی و تواضع در دین اسلام، اظهار داشت: در بررسی اجمالی تاریخ اسلام و به ویژه در بررسی شیوه زندگانی پیامبر اکرم(ص)، می بینیم که ایشان خود را بالاتر از کسی نمی دانست و همگان را با هم برابر می دانست، این طرز تفکر ایشان است که موجب شد او به تمام کسانی که حتی با او یار نبودند نیز مهربان باشد.

وی با اشاره به روایتی در باب تواضع پیامبر(ص)، یادآور شد: در روایات آمده که شخصی نزد حضرت آمد و دچار لکنت زبان شد، پیامبر فرمودند که چرا ترسیدی! من فرزند آن زنی هستم که با دست خود شیر بز می دوشید  و با شما هیچگونه تفاوتی ندارم جز این که تنها بر من از سوی خدا وحی شده است، این روایت به خوبی بیانگر فروتنی و بزرگ منش بودن آن حضرت است .

حجت الاسلام احمد احمدی با مهم دانستن الگو پذیری از رفتار پیامبر(ص) در زندگی، اظهار داشت: جدا از اینکه مطالعه و پژوهش در عمق زندگی آن حضرت می تواند در رفتار ما تأثیرگذار باشد، نباید تنها به خواندن اکتفا کنیم اگر یک لحظه به عمق مسئله و به عمق رفتار ایشان تأمل کنیم این رفتار در وجود ما ملکه می شود و این خصلت را باید همواره مد نظر خود در رابطه های شخصی و اجتماعی قرار دهیم که الگوپذیری از رفتار آن حضرت ما را بسوی سعادت در زندگی هدایت و رهنمون می کند.

وی همچنین تصریح کرد: اگر هر انسانی در زندگی فردی و اجتماعی خویش به رفتار پیامبر توجه کرده و آن را در خود به عنوان نمود قرار دهد دیگر در جامعه رئیس، زیر دست معنا ندارد، اگر کسی از وضع مالی خوبی بهره مند بود احساس برتری به او دست نمی دهد و همچنین بر عکس این قضیه نیز رخ می نماید.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: در زندگی امروز نمی توان همه چیز را در قانون مشخص کرد بلکه باید قدری در رفتار آن حضرت تأمل و تدبر به خرج داد و از رفتار آنان در زندگی و طرز برخورد با دیگران الگو گرفت و در واقع آنها درس عبرتی برای ما در زندگی باشند.

منبع : خبرگزاری مهر

    نظرات دیگران ( )
نویسنده: زکریا بها
سه شنبه 86/3/22 ساعت 2:36 صبح

سرمقاله

ملاحظات اخلاقی درعملکرد مدیران و نخبگان

1 - رابطه اخلاق باعملکرد ومنش مدیران ، نخبگان ، متخصصان و فرهیختگان جامعه ازآن جهت اهمیت دوچندان دارد که این جمع به لحاظ ویژگیهای خاص خود، ممکن است حساسیت کمتری نسبت به رفتارها و هنجارهای اخلاقی خود داشته باشد. علاوه براین، باتوجه به جایگاه ویژه این قشر در جامعه، مردم انتظار رفتار واقدامات مبتنی براخلاق غیرحرفه ای را ازآنها ندارند. این دوجنبه مارابدان سمت هدایت می کند که ضمن ارج نهادن به تمامی جنبه های رفتاری مبتنی براخلاق حرفه‌ای این جمع هوشمندو اندیشمندجامعه، انتظارداریم که این مجموعه راهبرجامعه و الگویی برای دیگران باشد.
پیرامون رابطه هوشمندی واخلاق، فیلسوف معروف فرانسوی "ژان ژاک روسو" مطلبی به این مضمون دارد : باآنکه اهمیت هوش ازدیربازبه عنوان جنبه ای متمایزوممتاز انسان نسبت به دیگرجانداران شناخته شده وبه آن تاکیدشده است ، با این همه آیا نه این است که بسیاری ازعیوب آدمی نیزازهمین توانایی برخاسته اند؟ آیانه این است که نیرنگ وریا وسالوس هم ازانسان اندیشمندوهوشمندسرمی زند؟ وآیا نه این است که ریاکه ازهوشمندی مایه می گیرد و دربازارجامعه به فروش می رسد ، بیشتر ازهرعیبی جامعه را ازحقیقت تهی وانسان رابی ارج می کند؟
روسودرکتاب معروف تربیتی خود "امیل " به خوبی نشان می دهدکه آنچه درجامعه متمدن تربیت خوانده می شود چیزی به جزدورکردن کودک ازطبیعت وآموختن و ریاکاری نیست . هدف تربیت آن است که کودکان ازرفتارکودکانه خود دوری جویندو مطابق پسند بزرگسالان عمل کنند. نتیجه نهایی این گونه تربیت درنهایت آن است که انسان خودراپنهان کند وآنچه به راستی در اونیست، به نمایش گذارد. باورخودرا انکار کندوآنچه به هیچ روی باورندارد رابرخود بربندد و دورویی پیشه سازد. درواقع بازیگرنقشی شود که جامعه ازاو می خواهد. این گونه رفتاررا کسان زیادی هوشمندی دانسته‌اند، درحالی که نهایت آن، سقوط اخلاقی است.
ازدیدگاه روسو آنچه انسان را از انسان بودن دورمی کند، مایه تباهی ودوری ازاخلاق است و واژه‌‌هایی چون تمدن ، تربیت وتخصص وغیرآن تغییری درمسئله نمی دهد. اوبه شاگرد خود می‌گوید: «می خواهم پیش ازهرحرفه ، حرفه انسان بودن را به تو بیاموزم» .
اگرچه فیلسوفان زیادی مثل ولتر، سخنان روسو رابه باد تمسخرگرفته اند، لیکن متفکر آلمانی " امانوئل کانت" پیامی روشن ازآن دریافت کرده ومی گوید : اگرنیوتن کاشف قانون طبیعت است ، روسو نیز کاشف قانون اخلاقی است .

2 - ازمدتی پیش که به فکرتنظیم مطلبی دراین باره بودم هرنوشته ونقلی که به نوعی می توانست راهگشا وکمک کننده باشد توجهم راجلب می کرد ، چراکه قطعا" کمال بخشیدن به موضوع وافزودن غنای آن اثرگذاری بیشتری می داشت . درهمین روزها و زمانی مشغول تورق پایان نامه‌های دانشجویان دوره های عالی بودم ، عنوانی توجهم راجلب کردو مرا تحت تاثیر قرارداد. موضوع پایان نامه " ارائه مدلی برای تاثیر دادن ملاحظات اخلاقی درتصمیم گیری ومدیریت " بود . نکته ای که بیشتربرایم جذاب می نمود توجه جوانان به تاثیراخلاق درمدیریت وضرورت پرداختن به آن بود. این گروه به لحاظ تخصصی خواسته است باپیداکردن مدلی ریاضی خلاء موجود راپرکند. شاید بدین ترتیب وازطریق این مدل، تصمیمات مدیریت صرفا" مبتنی برمعیارهای متعارف سود و زیان ودرآمد وغیرآن استوار نشده وملاحظات اخلاقی رانیزدرخود لحاظ کند.درمحتوای رساله وبانگاهی جهانی به بنگاهها ومسئولیت مدیران، توجه به مسائلی همچون : رعایت محیط زیست ، تجدید موادخام ، دمای اتمسفر، کنترل انتشار گازکربنیک، بهره برداری مسئولانه ازانرژی ، تعادل اجتماعی وتوسعه هماهنگ کشورهای غنی وفقیر مورد عنایت قرارگرفته واخلاق ازنگاهی دیگر و جایگاهی کلان مورد توجه قرار گرفته است .
احساسی که دراینجا به انسان دست می دهدآن است که حداقل درچارچوب موضوعاتی این چنین ومواردی که درسازمانها قابل مدل شدن است، افکار جوانان تحصیلکرده امروزی و سایر اهل علم ورود پیداکرده و سعی شود چالشهای اساسی مدیریت حتی‌المقدور در بستر اخلاق قرار گیرد.

3 - اخلاق واژه ای پیچیده همراه با تفسیرهای شخصی و عمومی است.خاطرم هست که در گذشته، درسی با عنوان اخلاق درجدول دروس مدارس وجود داشت ونمره ای هم تحت نام اخلاق درکارنامه دانش آموزان قرارمی دادند. شاید سعی براین بود که نظام آموزشی ازاین طریق اخلاق رادرمسیررشد وتعالی جایگاهی ویژه بخشیده وتاحدی نهادینه کند.
اینکه اخلاق چیست و چه مولفه هایی دارد بحث وسیع وگسترده ای راطلب می کند، لیکن همگان ازاخلاق برداشتی انسانی و روش و رفتاری پسندیده ، معقول و منطقی را انتظار دارند. واژه هایی چون اخلاق حرفه ای ، اخلاق خانواده ، اخلاق سیاسی ، اخلاق اجتماعی وغیرآن می تواند موید نکته مطرح شده باشد.
با همه کمیت گرایی ورفتارهای حسابگرانه که درزندگی اجتماعی وشغلی انسانهای امروز ایجاد شده است ، اخلاق همواره جایگاه خودراحفظ کرده و در هرمکان و در هر مناسبت که رفتاری غیراصولی وناپسند مشاهده می شود ، این افسوس رابه همراه دارد که چرا اخلاق رعایت نشده ویاچه خوب بود اخلاق درزندگی وخصوصا" اخلاق حرفه ای درکار، جایگاه ومنزلت خود راحفظ می کرد.
امروز ازمدیران ، نیروهای متخصص وعلمی انتظار می‌رود اخلاق را درکار رعایت کنند و از بروز جنبه هایی پرهیز کنند که به عدم عنایت به اخلاق حرفه ای منجر می شود. چرا که این مسئله احساس نزدیکی به ارتکاب گناه را درانسان بیدارمی سازد.

4 - سخن به درازا کشید، لیکن به‌نظر می‌رسد می‌توان این امیدواری را ایجاد کرد که بحث اخلاق واهمیت آن درحرفه خصوصا" مدیریت جایگاه ونقش اساسی دارد. باید درکنارهمه توانمندیها وقابلیتها برای مدیران واهل تخصص به اخلاق خصوصا" اخلاق شایسته حرفه، بپردازیم. اشاره براین نکته جاداردکه دربحثهایی که به منظورایجاد تحول وبهبودکیفی برنامه های آموزش مدیران درسازمان مدیریت صنعتی صورت گرفته و می گیرد، اخیرا" موضوع جایگاه پرورش وپرداختن به مباحثی این چنین دردستورکارقرارگرفته وحتی پروژه هایی نیزبه جهت نهادینه کردن کارپیشنهاد شده است . ظاهرا" همگی احساس می کنند که باید خلاء موجود پرشود وباآموزش ویا از طریق دیگر، جنبه های اخلاق حرفه ای پر رنگ تر ازهمیشه به صحنه آورده شود.

 

 

 


    نظرات دیگران ( )

 • لیست کل یادداشت های این وبلاگ
 • مدیریت در اسلام:‏بیست اصل از فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر در
  اینترنت و بازاریابی
  10 قانون برای موفقیت کسب و کار
  [عناوین آرشیوشده]

 •  RSS 

 • خانه

 • ارتباط با من
 • درباره من

 • پارسی بلاگ
 • درباره من

 • لوگوی وبلاگ

 • پیوندهای روزانه

 • فهرست موضوعی یادداشت ها

 • مطالب بایگانی شده

 • لوگوی دوستان من

 • اوقات شرعی

 • اشتراک در وبلاگ

 • وضعیت من در یاهو

 •